จิตวิทยาและ ROI ของสี

ฉันชอบอินโฟกราฟิกสี…เราได้เผยแพร่แล้วว่าเพศตีความสีสีอารมณ์และตราสินค้าอย่างไรและสีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อหรือไม่ อินโฟกราฟิกนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจิตวิทยาและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ บริษัท อาจได้รับโดยเน้นที่สีที่ใช้ตลอดประสบการณ์ของผู้ใช้ อารมณ์ที่เกิดจากสีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าสิ่งที่เราบอกว่าตั้งใจจะเป็นตัวแทน สีแดงอาจจะ