Pimex: จัดการและสร้างรายได้จากโอกาสในการขายทางการตลาดของคุณ

เราไม่มีทีมพัฒนาธุรกิจที่กระตือรือร้นในหน่วยงานของเราดังนั้นเราจึงรู้ว่าเราสูญเสียโอกาสในการขายและพลาดโอกาสที่อาจจะสมบูรณ์แบบ Hubspot รายงานว่า 79% ของโอกาสในการขายทางการตลาดไม่เคยเปลี่ยนเป็นการขาย นอกจากนี้: 25% ของนักการตลาดที่ใช้กระบวนการจัดการโอกาสในการขายที่ครบถ้วนรายงานว่าทีมขายติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าภายในหนึ่งวัน Pimex ได้เปิดตัวในรุ่นเบต้าทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างการตอบกลับอัตโนมัติที่ตอบสนองความต้องการได้ทันที