การขายและการตลาด: เกมบัลลังก์ดั้งเดิม

นี่คืออินโฟกราฟิกที่ยอดเยี่ยมจากทีม Pardot เกี่ยวกับองค์กรที่การขายและการตลาดต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัว ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตลาดเราได้ต่อสู้กับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการขายเช่นกัน ประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการขายมักใช้ความคาดหวังเดียวกันกับที่มีต่อทีมขายกับทีมการตลาด เราได้รับการว่าจ้างจากองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการขายเนื่องจากพวกเขาตระหนักดีว่าแบรนด์ของพวกเขาไม่ได้สร้างการรับรู้อำนาจและความไว้วางใจทางออนไลน์และการขายของพวกเขา