14 สถิติเพื่อปรับการตลาดเนื้อหา

เรามักจะทำงานร่วมกับคนที่มีปัญหาในการทำความเข้าใจประโยชน์ของการตลาดเนื้อหา พวกเขาอาจกำลังโฆษณาบนสื่อแบบดั้งเดิมหรือกำลังผลักดันยอดขายด้วยทีมงานขาออกที่ยอดเยี่ยม แม้ว่าเราจะไม่ต่อต้านสิ่งนั้น แต่การลงทุนก็แตกต่างกันมาก ด้วยการโฆษณาผู้ชมจะเป็นของคนอื่นและคุณจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อเข้าถึงผู้ชมนั้น คุณไม่ใช่ผู้มีอำนาจหรือแหล่งที่เชื่อถือได้ และด้วยยอดขายต่างประเทศ