ความเร็วไซต์และ Javascript แบบอะซิงโครนัส

ในขณะที่ฉันพัฒนาหลายอย่าง แต่ฉันไม่ได้จัดว่าตัวเองเป็นนักพัฒนาที่แท้จริง ฉันสามารถตั้งโปรแกรมและย้ายสิ่งต่างๆในเพจและทำให้มันใช้งานได้ นักพัฒนาที่แท้จริงเข้าใจวิธีการพัฒนาโค้ดเพื่อให้สามารถปรับขนาดได้ไม่ใช้ทรัพยากรมากโหลดเร็วแก้ไขได้ง่ายในภายหลังและยังใช้งานได้ จุดแข็งที่นักการตลาดใส่ไว้คือการมีทั้งสองอย่างที่รวดเร็วมาก

โพสต์ในบล็อกของฉันจำนวนมากมีลักษณะเป็น Verbose

ขอโทษ