แท็บเล็ตเปลี่ยนนิสัยการซื้อของอย่างไร

หาก Content เป็น King ดังนั้น UX จะต้องเป็น Queen ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์เคลื่อนที่และแท็บเล็ตประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) อาจมีผลกระทบมากที่สุดต่อการเติบโตของยอดขายนอกเหนือจากคุณภาพของเนื้อหา ประสบการณ์เหล่านี้ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปและจะต้องนำมาพิจารณาเมื่อคุณปรับแต่งการแสดงตนออนไลน์ของคุณ อินโฟกราฟิกนี้มาจาก Monetate: ตลาดแท็บเล็ตที่กำลังขยายตัวทำให้การทำความเข้าใจแนวโน้มของฮาร์ดแวร์มีความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ