การศึกษาด้วยความเร็วของเทคโนโลยี

เมื่อคืนนี้ฉันได้รับโอกาสให้พูดกับชั้นเรียน CIT 499 ที่ IUPUI ให้กับดร. โทมัสโฮ เป็นชั้นเรียนที่มีส่วนร่วมประกอบด้วยนักเรียนบางคนที่ยังไม่ได้เข้าทำงานบางคนที่มีและบางคนที่กำลังทำงานด้านเทคโนโลยี ในการพูดคุยกับพวกเขาฉันเพียงแค่แบ่งปันประสบการณ์ของฉันว่าธุรกิจต่างๆเริ่มนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการตลาดได้อย่างไร (หรือถูกบังคับให้ใช้) การตลาดนี้มีทั้งการเก็บรักษา