ผู้ดำเนินการตลาด… err .. ที่ปรึกษา

เมื่อฉันเริ่ม DK New Mediaหนึ่งในการตัดสินใจที่ต้องทำคือการสร้างแบรนด์ บริษัท อย่างไร เมื่อฉันคิดถึงการตลาดและวิวัฒนาการของมันฉันมักจะเปรียบเทียบกับวาทยกรและซิมโฟนี ในฐานะที่ปรึกษาฉันต้องเป็นเหมือนคอนดักเตอร์ช่วยผสมผสานสื่อที่แตกต่างกันและใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อตีโน้ตที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้กลยุทธ์ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ ฉันไม่ต้องการ