ขุดทองด้วยเว็บ 2.0

ฉันกำลังคุยกับเพื่อนที่ดีของฉัน Bob Flores ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Bob ให้ความรู้แก่ บริษัท ต่างๆเกี่ยวกับความเป็นผู้นำขององค์กรและเชี่ยวชาญในการสร้างประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม บ็อบถามฉันในคืนนี้ว่าฉันคิดอย่างไรกับแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตต่อไป นี่คือความคิดของฉัน: มีเงินไม่มากที่จะมีบนอินเทอร์เน็ตเพียงแค่สร้างหน้าเว็บ อินเทอร์เน็ตกำลังรวมเข้ากับมัลติมีเดียและ