การเพิ่มขึ้นของนักการตลาดหลายมิติ

บ่ายวันนี้ฉันได้เยี่ยมชม New Media Club ที่ IU Kokomo ชมรมนี้ประกอบด้วยนักศึกษาทั้งที่เพิ่งจบการศึกษาและอาจารย์ที่เป็นผู้นำ การอภิปรายเป็นธุรกิจของสื่อใหม่ ฉันจำได้ว่าเมื่อแรกเริ่ม DK New Mediaเพื่อนร่วมงานที่มีชื่อเสียงบอกให้ฉันลืมทำงานในทุกแง่มุมของความพยายามทางการตลาดของ บริษัท และมุ่งเน้นไปที่ด้านเดียว