7 วิดีโอที่คุณควรผลิตเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางการตลาด

ผู้เยี่ยมชมไซต์ร้อยละ 60 จะดูวิดีโอก่อนอ่านข้อความบนไซต์หน้า Landing Page หรือช่องทางโซเชียล ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายโซเชียลหรือผู้เยี่ยมชมเว็บของคุณหรือไม่? ผลิตวิดีโอที่ยอดเยี่ยมเพื่อกำหนดเป้าหมายและแบ่งปันกับผู้ชมของคุณ Salesforce ได้รวบรวมอินโฟกราฟิกที่ยอดเยี่ยมนี้พร้อมข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสถานที่ 7 แห่งเพื่อรวมวิดีโอเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางการตลาด: จัดเตรียมวิดีโอต้อนรับบนหน้า Facebook ของคุณและเผยแพร่