19 สถิติการขายสำหรับอีเมลโทรศัพท์ข้อความเสียงและการขายทางโซเชียล

การขายเป็นธุรกิจของผู้คนที่ความสัมพันธ์มีความสำคัญพอ ๆ กับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการขายซอฟต์แวร์ เจ้าของธุรกิจต้องการคนที่พึ่งพาเทคโนโลยีได้ พวกเขาจะใช้ประโยชน์จากความเป็นจริงนี้และต่อสู้เพื่อราคาที่ดีกว่า แต่มันลึกไปกว่านั้น ตัวแทนฝ่ายขายและเจ้าของ SMB ต้องเข้ากันได้และสิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับตัวแทนขายที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับไฟล์