สถิติการตลาดทางอีเมล

อีเมลยังคงเป็นผู้นำในการดูแลและรักษากลยุทธ์ของธุรกิจออนไลน์แทบทุกแห่ง ราคาไม่แพงใช้งานง่ายวัดผลได้และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหากองค์กรละเมิดสื่อนี้ก็จะมีผลกระทบ สแปมที่ไม่ได้ร้องขอไม่สามารถควบคุมได้และมีธุรกิจจำนวนมากที่ยังคงละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ให้บริการอีเมลและรายชื่อนำเข้า การทำเช่นนี้ทำให้ชื่อเสียงของธุรกิจของพวกเขาเสื่อมเสียและอีเมลที่เลือกรับสมาชิกที่มีคุณค่า