คุณอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทางอีเมลหาก ...

ไม่ว่าจะจ้างเอเจนซี่การตลาดผ่านอีเมลหรือผู้มีความสามารถพิเศษ คู่มือนี้จะช่วยให้คุณประเมินความพยายามในปัจจุบันของคุณและได้รับคุณค่ามากขึ้นจากการตลาดทางอีเมลของคุณ