Spundge: การจัดการเนื้อหาร่วมกันสำหรับทีม

Spundge ทำให้ง่ายต่อการติดตามข้อมูลที่ดีที่สุดกลั่นความรู้สร้างแนวคิดที่น่าสนใจและสร้างเนื้อหาที่มีอิทธิพล พวกเขามีทั้งเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชันมืออาชีพของแพลตฟอร์ม Spundge PRO เป็นแพลตฟอร์มเนื้อหาที่ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถค้นพบดูแลสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาที่มีส่วนร่วมและมีอิทธิพล Spundge ช่วยให้คุณสามารถ: ติดตาม - ติดตามเนื้อหาที่ดีที่สุดซึ่งจัดไว้อย่างสวยงามในสมุดบันทึกตามหัวข้อเหตุการณ์บุคคลหรือโครงสร้างใด ๆ ที่