ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ: ผู้เล่นหลักและการได้มา

ธุรกิจกว่า 142,000 แห่งที่ใช้ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติ เหตุผล 3 อันดับแรกคือการเพิ่มโอกาสในการขายที่มีคุณภาพเพิ่มผลผลิตการขายและการลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด อุตสาหกรรมการตลาดอัตโนมัติเติบโตขึ้นจาก 225 ล้านดอลลาร์เป็นมากกว่า 1.65 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอินโฟกราฟิกต่อไปนี้จาก Marketing Automation Insider ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติจาก Unica ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาผ่านการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์ซึ่งนำเรามาสู่