1P ตัวย่อ

1P

1P เป็นตัวย่อสำหรับ บุคคลที่หนึ่ง.

ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมโดยตรงจากการโต้ตอบกับแบรนด์โดยผู้เยี่ยมชม ลูกค้าเป้าหมาย และลูกค้า ข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งเป็นของแบรนด์และใช้สำหรับการขายและการตลาดเพื่อกำหนดเป้าหมายการได้มา การเพิ่มยอดขาย และการรักษาลูกค้า