อักษรย่อ ABC

เอบีซี

ABC เป็นตัวย่อสำหรับ มักจะปิด.

นี่เป็นคำย่อการขายคำแรกที่คุณควรเรียนรู้ในฐานะตัวแทนขายรุ่นใหม่! มันค่อนข้างเป็นวิธีที่มันทำงาน ในการเป็นพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ คุณจะต้องมี ABC