อักษรย่อ ABM

ABM

ABM เป็นตัวย่อสำหรับ การตลาดตามบัญชี.

หรือที่เรียกว่าการตลาดบัญชีหลัก ABM เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรประสานงานการขายและการสื่อสารการตลาดและกำหนดเป้าหมายการโฆษณาไปยังผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าหรือบัญชีลูกค้าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า