ตัวย่อ ACV

LCA

ACV เป็นตัวย่อสำหรับ มูลค่าลูกค้าโดยเฉลี่ย.

การรักษาและขายลูกค้าปัจจุบันมักจะถูกกว่าการรับความไว้วางใจจากลูกค้าใหม่เสมอ เมื่อเวลาผ่านไป บริษัทต่างๆ จะตรวจสอบรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้าหนึ่งรายที่พวกเขาได้รับ และมองหาวิธีที่จะเพิ่มรายได้นั้น ตัวแทนบัญชีมักจะได้รับการชดเชยตามความสามารถในการเพิ่ม ACV