AIDA คำย่อ

AIDA

AIDA เป็นตัวย่อสำหรับ ความสนใจความสนใจความปรารถนาการกระทำ.

นี่เป็นวิธีการจูงใจที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนซื้อโดยได้รับความสนใจ ความสนใจ ความปรารถนาในผลิตภัณฑ์ แล้วสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาดำเนินการ AIDA เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการโฆษณาทางโทรศัพท์และการตอบสนองโดยตรง