AM ตัวย่อ

AM

AM เป็นตัวย่อสำหรับ ผู้จัดการบัญชี.

AM คือพนักงานขายหรือฝ่ายบริการลูกค้าที่รับผิดชอบในการจัดการบัญชีลูกค้ารายใหญ่หรือกลุ่มบัญชีขนาดใหญ่