AOV คำย่อ

AOV

AOV เป็นตัวย่อสำหรับ ค่าสั่งซื้อเฉลี่ย.

ตัวชี้วัดสำหรับการติดตามจำนวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ในแต่ละครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อบนเว็บไซต์หรือแอพมือถือ ในการคำนวณมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยของบริษัทของคุณ เพียงแค่หารรายได้ทั้งหมดด้วยจำนวนคำสั่งซื้อ

ที่มา: Optimizely