อักษรย่อ ASA

เอเอสเอ

ASA เป็นตัวย่อสำหรับ ความเร็วเฉลี่ยในการตอบ.

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการบริการลูกค้าที่วัดระยะเวลาที่ลูกค้ารอก่อนที่จะสามารถพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าได้