ASIN Acronyms

มิดชิด

ASIN เป็นตัวย่อสำหรับ หมายเลขประจำตัวมาตรฐานของ Amazon.

ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน 10 ตัวอักษรและ/หรือตัวเลขสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดย Amazon.com สำหรับการระบุผลิตภัณฑ์ภายในไซต์อีคอมเมิร์ซ สำหรับหนังสือ ASIN คือ ISBN