ตัวย่อ ASR

ASR

ASR เป็นตัวย่อสำหรับ การรู้จำเสียงอัตโนมัติ.

ความสามารถของระบบในการทำความเข้าใจและประมวลผลคำพูดตามธรรมชาติ ระบบ ASR ใช้ในผู้ช่วยเสียง แชทบอท การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ