คำย่อ AutoML

AutoML

AutoML เป็นตัวย่อสำหรับ การเรียนรู้ของเครื่องอัตโนมัติ.

การปรับใช้ Machine Learning ที่ปรับขนาดได้ภายใน Salesforce ที่รองรับลูกค้าทั้งหมดและกรณีการใช้งานทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลปรับใช้