ตัวย่อ B2B

B2B

B2B เป็นตัวย่อสำหรับ ธุรกิจกับธุรกิจ.

B2B อธิบายงานการตลาดหรือการขายให้กับธุรกิจอื่น ร้านค้าปลีกและบริการหลายแห่งรองรับธุรกิจอื่นๆ และธุรกรรม B2B ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเบื้องหลังก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะเข้าถึงผู้บริโภค