ตัวย่อ B2C

B2C

B2C เป็นตัวย่อสำหรับ ธุรกิจสู่ผู้บริโภค.

รูปแบบธุรกิจดั้งเดิมของธุรกิจที่ทำการตลาดโดยตรงกับผู้บริโภค บริการการตลาดแบบ B2C รวมถึงการธนาคารออนไลน์ การประมูล และการท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่การค้าปลีกเท่านั้น