BDR Acronyms

BDR

BDR เป็นตัวย่อสำหรับ ผู้แทนฝ่ายพัฒนาธุรกิจ.

บทบาทการขายเฉพาะระดับอาวุโสที่รับผิดชอบในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจคู่ค้าและโอกาสใหม่ ๆ