คำย่อ BI

BI

BI เป็นตัวย่อสำหรับ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ.

ชุดเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มสำหรับนักวิเคราะห์ในการเข้าถึงข้อมูล จัดการข้อมูล จากนั้นแสดงข้อมูล ผลลัพธ์ของรายงานหรือแดชบอร์ดช่วยให้ผู้นำธุรกิจสามารถตรวจสอบ KPI และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อ