ตัวย่อ BIMI

Bimi

BIMI เป็นตัวย่อสำหรับ ตัวบ่งชี้แบรนด์สำหรับการระบุข้อความ.

ข้อกำหนดที่อนุญาตให้แสดงโลโก้แบรนด์ข้างอีเมลที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบรนด์ถูกแอบอ้างผ่านอีเมล