ตัวย่อ CAGR

CAGR

CAGR เป็นตัวย่อสำหรับ อัตราการเติบโตต่อปี.

อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีระหว่างสองปีที่กำหนด โดยสมมติว่าการเติบโตเกิดขึ้นที่อัตราทบต้นแบบทวีคูณ

ที่มา: Gartner