ตัวย่อ CAN-SPAM

CAN-SPAM

CAN-SPAM เป็นตัวย่อสำหรับ การควบคุมการโจมตีของสื่อลามกและการตลาดที่ไม่ได้ร้องขอ.

นี่คือกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านในปี 2003 ซึ่งห้ามไม่ให้ธุรกิจส่งอีเมลโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องรวมตัวเลือกยกเลิกการสมัครในอีเมลทั้งหมด และคุณไม่ควรเพิ่มชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง