CASS ตัวย่อ

CASS

CASS เป็นตัวย่อสำหรับ ระบบรองรับความแม่นยำในการเข้ารหัส.

ระบบที่ใช้โดย United States Postal Service (USPS) เพื่อประเมินความถูกต้องของซอฟต์แวร์ที่แก้ไขและตรงกับที่อยู่