CCE คำย่อ

มะเร็งท่อน้ำดี

CCE เป็นตัวย่อสำหรับ ประสบการณ์การสนทนาของลูกค้า.

การบริการลูกค้าแบบสนทนาและประสบการณ์ลูกค้าเป็นวิธีการช่วยเหลือลูกค้าที่มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว มากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาเป็นชุด

ที่มา: ลูกค้า