ตัวย่อ CDP

CDP

CDP เป็นตัวย่อสำหรับ แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า.

ฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ ถาวร และเป็นหนึ่งเดียวที่ระบบอื่นๆ เข้าถึงได้ ข้อมูลถูกดึงมาจากหลายแหล่ง ล้างข้อมูล และรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้ารายเดียว (หรือที่เรียกว่ามุมมอง 360 องศา) ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดอัตโนมัติหรือโดยฝ่ายบริการลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลอาจถูกรวมเข้ากับระบบการตลาดเพื่อแบ่งกลุ่มและกำหนดเป้าหมายลูกค้าได้ดีขึ้นตามพฤติกรรมของพวกเขา