ตัวย่อ CIO

CIO

CIO เป็นตัวย่อสำหรับ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล.

ตำแหน่งระดับผู้บริหารในบริษัทที่มีอาชีพเน้นด้านการจัดการ การนำไปใช้งาน และวิสัยทัศน์ของการใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร ความรับผิดชอบนี้บางครั้งเรียกว่า CTO..