ตัวย่อ CISO

CISO

CISO เป็นตัวย่อสำหรับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูล.

ผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดตั้งและรักษาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และโปรแกรมขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอ