ตัวย่อ CLV

CLV

CLV เป็นตัวย่อสำหรับ มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า.

การคาดการณ์ที่เชื่อมโยงกำไรสุทธิกับความสัมพันธ์ตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า