คำย่อ CMO

CMO

CMO เป็นตัวย่อสำหรับ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาด.

ตำแหน่งผู้บริหารที่รับผิดชอบในการผลักดันการรับรู้การมีส่วนร่วมและความต้องการขาย (MQL) ภายในองค์กร