ตัวย่อ CMS

CMS

CMS เป็นตัวย่อสำหรับ ระบบการจัดการเนื้อหา.

แอปพลิเคชันที่รวบรวมและอำนวยความสะดวกในการสร้าง แก้ไข จัดการ และแจกจ่ายเนื้อหา CMS แยกการออกแบบและธีมออกจากเนื้อหา ทำให้บริษัทสามารถสร้างและแก้ไขไซต์ได้โดยไม่ต้องใช้นักพัฒนา WordPress เป็น CMS ยอดนิยม