คำย่อ CMYK

CMYK

CMYK เป็นตัวย่อสำหรับ สีฟ้าม่วงแดงเหลืองและคีย์.

โมเดลสีแบบลบตามรูปแบบสี CMY ที่ใช้ในการพิมพ์สี CMYK หมายถึงแผ่นหมึกสี่แผ่นที่ใช้ในการพิมพ์สีบางสี ได้แก่ สีฟ้า สีม่วงแดง สีเหลือง และปุ่ม