คำย่อ CNAME

CNAME

CNAME เป็นตัวย่อสำหรับ บันทึกชื่อที่เป็นที่ยอมรับ.

ระเบียน Canonical Name หรือ CNAME เป็นประเภทของระเบียน DNS ที่จับคู่ชื่อแทนกับชื่อโดเมนจริงหรือตามรูปแบบบัญญัติ โดยทั่วไปแล้วระเบียน CNAME จะใช้เพื่อจับคู่โดเมนย่อย เช่น www หรืออีเมลไปยังโดเมนที่โฮสต์เนื้อหาของโดเมนย่อยนั้น