ตัวย่อ CPA

CPA

CPA เป็นตัวย่อสำหรับ ต้นทุนต่อการได้มา.

ต้นทุนต่อการได้มาคือตัวชี้วัดทางการตลาดที่วัดต้นทุนรวมเพื่อให้ได้ลูกค้าที่ชำระเงินหนึ่งรายในระดับแคมเปญหรือช่องทาง CPA เป็นการวัดความสำเร็จทางการตลาดที่สำคัญ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะแตกต่างจากต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ด้วยการใช้งานแบบละเอียด

ที่มา: BigCommerce