ตัวย่อ CPA

CPA

CPA เป็นตัวย่อสำหรับ ต้นทุนต่อการดำเนินการ.

ต้นทุนต่อการดำเนินการคือการวัดการโฆษณาออนไลน์และรูปแบบการกำหนดราคาที่อ้างถึงการดำเนินการที่ระบุ เช่น การขาย การคลิก หรือการส่งแบบฟอร์ม บางครั้งอาจมีการเข้าใจผิดในสภาพแวดล้อมทางการตลาดว่าเป็นต้นทุนต่อการได้รับ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน