คำย่อ CPC

CPC

CPC เป็นตัวย่อสำหรับ ราคาต่อหนึ่งคลิก.

นี่เป็นวิธีที่ผู้เผยแพร่โฆษณาใช้ในการเรียกเก็บค่าพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ ผู้โฆษณาจะจ่ายเฉพาะค่าโฆษณาเมื่อมีการคลิกเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการแสดงผล สามารถแสดงบนเว็บไซต์หรือหน้าต่างๆ ได้หลายร้อยแห่ง แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เว้นแต่จะมีการดำเนินการ