คำย่อ CPG

ซีพีจี

CPG เป็นตัวย่อสำหรับ สินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค.

สินค้าที่ขายได้เร็วและมีราคาค่อนข้างต่ำ ตัวอย่าง ได้แก่ ของใช้ในครัวเรือนที่ไม่คงทน เช่น อาหารบรรจุหีบห่อ เครื่องดื่ม อุปกรณ์อาบน้ำ ลูกอม เครื่องสำอาง ยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ สินค้าแห้ง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ