อักษรย่อ CPL

CPL

CPL เป็นตัวย่อสำหรับ ต้นทุนต่อโอกาสในการขาย.

CPL พิจารณาต้นทุนทั้งหมดที่สร้างโอกาสในการขาย รวมถึงค่าโฆษณาที่ใช้ไป การสร้างหลักประกัน ค่าธรรมเนียมเว็บโฮสติ้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น