ตัวย่อ CPM

CPM

CPM เป็นตัวย่อสำหรับ ราคาต่อไมล์.

ราคาต่อไมล์ (หรือราคาต่อพัน) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้เผยแพร่โฆษณาใช้ในการเรียกเก็บค่าโฆษณา วิธีนี้จะเรียกเก็บเงินต่อการแสดงผล 1000 ครั้ง (M คือตัวเลขโรมันสำหรับ 1000 ครั้ง) ผู้โฆษณาจะถูกเรียกเก็บเงินทุกครั้งที่เห็นโฆษณา ไม่ใช่จำนวนครั้งที่คลิก